Inleiding

Kokendwaterkraanspecialist.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@keukentotaalshop.nl.

Wie is Kokendwaterkraanspecialist.nl?

Kokendwaterkraanspecialist.nl is de eenmanszaak Kokendwaterkraanspecialist.nl, kantoorhoudende te (6827 BX) Arnhem aan Leemansweg 23-69, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09157577.

Kokendwaterkraanspecialist.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kokendwaterkraanspecialist.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Kokendwaterkraanspecialist.nl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kokendwaterkraanspecialist.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kokendwaterkraanspecialist.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kokendwaterkraanspecialist.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

Telefoonnummer, Naam, Adres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 
 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Kokendwaterkraanspecialist.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bijKokendwaterkraanspecialist.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kokendwaterkraanspecialist.nl. Je kunt verzoeken dat Kokendwaterkraanspecialist.nl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Kokendwaterkraanspecialist.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kokendwaterkraanspecialist.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht ombezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Kokendwaterkraanspecialist.nl te verkrijgen. Kokendwaterkraanspecialist.nl zal deze verstrekken in eengestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kokendwaterkraanspecialist.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kokendwaterkraanspecialist.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@keukentotaalshop.nl. Kokendwaterkraanspecialist.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Kokendwaterkraanspecialist.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kokendwaterkraanspecialist.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Kokendwaterkraanspecialist.nl

Externe adviseurs

Het kan zijn dat Kokendwaterkraanspecialist.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijkeverplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kokendwaterkraanspecialist.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Kokendwaterkraanspecialist.nl worden meegestuurd aan je browser envervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Kokendwaterkraanspecialist.nl worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kokendwaterkraanspecialist.nl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mailsturen naar info@keukentotaalshop.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kokendwaterkraanspecialist.nl jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@keukentotaalshop.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.